Ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie utraty dochodu

Jak bardzo zmieniłaby się Twoja sytuacja finansowa, gdyby choroba lub wypadek wyłączyły Cię na jakiś czas z pracy w Twoim zawodzie?

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU

Czy dłuższa absencja w pracy miałaby wpływ na Twoją sytucję finansową?

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem otrzymujesz świadczenie chorobowe. Przynajmniej przez kilka pierwszych miesięcy.

MEDYCYNA

Wśród zawodów medycznych bardzo często spotykamy się z samozatrudnieniem. Zdarza się, że nasi Klienci mają etat, a do tego prowadzą działalność gospodarczą.

lekarze,
pielęgniarki i położne
ratownicy medyczni,
fizjoterapeuci,
rehabilitanci
oraz inne

PRAWO I POKREWNE

Przedstawiciele wolnych zawodów z definicji nie są zatrudnieni na umowę o pracę, tylko pracują na własny rachunek.

radcy prawni
adwokaci
doradcy podatkowi
biegli rewidenci
rzeczoznawcy majątkowi
oraz inne

PROJEKTOWANIE

Kolejna grupa, w której samozatrudnienie jest coraz częściej spotykane.

architekci
projektanci instalacji
projektanci wnętrz
projektanci urządzeń
projektanci mody
oraz inne.

IT ORAZ POKREWNE

Z racji, że niektóre z poniższych zawodów można wykonywać zdalnie, w tej grupie również sporo jest freelancerów.


programiści
robotycy
automatycy
graficy
oraz inne

BUDOWNICTWO

W budownictwie również nie brak osób samozatrudnionych.

inżynierowie budowlani
kierownicy budów
konsultanci i doradcy budowlani
fachowcy wykończeniówki

ZARZĄDZANIE

Samozatrudnienie dotarło też i do korporacji oraz średnich firm.

menadżerowie
konsultanci biznesuPOŚREDNICTWO

agenci nieruchomości
agenci ubezpieczeniowi
pośrednicy kredytowi
agenci biur podróży
doradcy biznesowi
przedstawiciele handlowi


KULTURA I SZTUKA

Artyści swoją pracę najczęściej również wykonują niezależnie i na własnych rachunek.

muzycy
malarze
fotograficy


PRZEMYSŁ

operatorzy maszyn i urządzeń (np. tokarek, frezarek)
spawacze
operatorzy wózków widłowych

RZEMIOSŁO

fryzjerzy, barberzy, styliści, kosmetyczki
szewcy, krawcowie,