Slide
Ubezpieczenie
od utraty przychodu
Jak bardzo zmieniłaby się Twoja sytuacja finansowa, gdyby choroba lub wypadek wyłączyły Cię na jakiś czas z pracy w Twoim zawodzie?

Czy dłuższa absencja w pracy miałaby wpływ na Twoją sytucję finansową?

Nie musisz tracić dochodu!

Niezależnie od tego jaki zawód wykonujesz, możesz ubezpieczyć swój przychód i w czasie niezdolności do pracy zapewnić sobie comiesięczne świadczenie chorobowe.

Ubezpieczenie od utraty przychodu

na wypadek niezdolności do wykonywania własnego zawodu

Samozatrudnienie wiąże się często z większą wolnością i korzyściami finansowymi w stosunku do pracy na etacie …pod warunkiem, że Twoje zdrowie pozwala Ci świadczyć usługi w swoim zawodzie.

Masz świadomość, że jeśli choroba lub wypadek wyłączą Cię z możliwości świadczenia usług, utracisz źródło przychodu do czasu powrotu do zdrowia. W tym czasie nadal musisz regulować zobowiązania (np. kredyt hipoteczny czy leasing) oraz mieć środki na utrzymanie.

Z myślą o wysoko wykwalifikowanych specjalistach jak Ty, powstało ubezpieczenie od utraty dochodu, które zabezpieczy Cię przed ryzykiem strat finansowych w okresie niezdolności do pracy.

Niezależnie czy jesteś lekarzem pracującym na kontrakcie lub własnym gabinecie, prawnikiem prowadzącym kancelarię, architektem lub projektantem prowadzącym biuro projektowe, programistą na własnej działalności czy po prostu pracujesz w modelu samozatrudnienia (B2B) w dowolnym innym zawodzie, to ubezpieczenie daje Ci komfort zachowania bezpieczeństwa finansowego również w okresie, gdy choroba wyłączy Cię na jakiś czas z wykonywania swojej pracy.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie podstawowe dotyczy czasowej niezdolności do pracy w zawodzie (a nie jakiejkolwiek pracy!) i polega na wypłacie miesięcznego świadczenia chorobowego w okresie Twojej niezdolności do pracy.

Okres odszkodowawczy

Świadczenie może być wypłacane od 15. dnia (wypadek) lub 22. dnia (choroba) niezdolności do pracy w okresie do 60 miesięcy.

Wysokość świadczenia

Ty decydujesz, jakiej wysokości świadczenie chcesz otrzymywać w czasie niezdolności do pracy. Maksymalnie może to być nawet 65% Twojego dotychczasowego przychodu.

Trwała niezdolność

Dodatkowo możesz ubezpieczyć się na wypadek gdyby zdarzyło się, że już nigdy nie będzie możliwy powrót do wykonywania zawodu – świadczenie to jednorazowa wypłata w kwocie do 10-krotności Twoich rocznych przychodów.

Chcesz poznać szczegóły?

Skontaktuj się z nami by otrzymać indywidualną, dopasowaną kalkulację wraz dokumentami ubezpieczenia.