Ubezpieczenia zawodowe

„Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.”
Mając ubezpieczenie zawodowe, odpowiedzialność finansową przerzucisz na ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Odpowiedzialność cywilna

Wiele zawodów ma ustawowo nałożony obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli należy do nich Twoja profesja, dla jeszcze bardziej komplesowej obsługi dajemy Ci możliwość zajęcia się tym obszarem również za naszym pośrednictwem.

DOBROWOLNE ROZSZERZENIE

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie podstawowe to może być za mało.

Suma gwarancyjna określona dla obowiązkowych ubezpieczeń OC zawodowych zwłaszcza w niektórych zawodach i specjalizacjach okazuje się w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niewystarczająca, dlatego w wielu przypadkach rekomendujemy rozszerzenie zakresu ochrony i zwiększenie sum gwarancyjnych.

Ubezpieczenia DOBROWOLNE

Ochrona prawna

Ubezpieczenie podstawowe to może być za mało.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia specjalistyczną pomoc prawą, kiedy już zostanie zgłoszone roszczenie. Pozwala to uniknąć wysokich kosztów postępowania prawnego (sądowego, administracyjnego, polubownego itp.).

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli uważasz, że to jest rozwiązanie dla Ciebie i chcesz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa finansowego skorzystaj z formularza kontaktowego (potwierdź zapoznanie się z polityką prywatności) Zostaw namiary na siebie, abyśmy mogli omówić i przygotować najlepiej dopasowaną ofertę. Jeśli nie chcesz korzystać z formularza, możesz się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo (dane w stopce).

Swoje zapytanie wysyłasz do nas niezobowiązująco, a przeprowadzenie ankiety, dopasowanie i przygotowanie oferty jest całkowicie bezpłatne. Parametry możemy dopasowywać w trakcie rozmowy telefonicznej mailowo lub na spotkaniu.