Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie
Zabezpiecz życie i zdrowie
Ubezpieczenia na życie to podstawowe narzędzie do zabezpieczenia najbliższych, spedkobierców, a biznesie również wspólników i całych firm.
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia OD UTRATY PRZYCHODU
Nie trać przychodu, gdy nie możesz pracować
Kiedy prowadzisz własną działalność, współpracujesz na tzw. B2B (samozatrudnieniu) zasiłek chorobowy z ZUS to marna rekompensata. Ubezpieczenia od utraty przychodu zapewniają prywatne świadczenie chorobowe adekwatne do Twoich wcześniejszych przychodów.
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia majątkowe
Twój dom to jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie posiadasz
Ubezpieczenia majątkowe chronią Twój majątek na wypadek zdarzeń losowych, jak pożary, zalania, kradzieże a także przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Ciebie innym.
Slide
NA ŻYCIE

Zabezpieczenie najbliższych na wypadek śmierci oraz siebie na wypadek rozstroju zdrowia

UTRATY PRZYCHODU

Świadczenie chorobowe na czas niezdolności do wykonywania swojego zawodu.

EMERYTALNE

Bezpieczne i korzystne podatkowo gromadzenie kapitału na przyszłość

ZDROWOTNE

Dostęp do prywatnej specjalistycznej opieki zdrowotnej

MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie nieruchomości, rzeczy ruchomych oraz odpowiedzialności w życiu

BIZNESOWE

Ubezpieczenia dla firm: majątek, odpowiedzialność, grupówki i inne

ZAWODOWE

Ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej obowiązkowe oraz dobrowolne

PODRÓŻNE

Koszty leczenia, NNW, odpowiedzialność cywilna, bagaż, etc.

SZKOLNE

Pakietowe ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży

POSAGOWE

Zabezpieczenie przyszłości dzieci