Smiling female doctor holding medical records
Jak bardzo zmieniłaby się Twoja sytuacja finansowa, gdyby choroba lub wypadek wyłączyły Cię na jakiś czas z pracy w zawodzie?

Ubezpieczenie LLOYD’S od utraty dochodu

na wypadek niezdolności do wykonywania zawodu lekarza.

Kontrakt, gabinet, praktyka lekarska

Samozatrudnienie w zawodzie lekarza wiąże się często z większą wolnością i korzyściami finansowymi w stosunku do pracy na etacie …pod warunkiem, że Twoje zdrowie pozwala Ci świadczyć usługi w swoim zawodzie.

Masz świadomość, że jeśli choroba lub wypadek wyłączą Cię z możliwości świadczenia usług, utracisz źródło przychodu do czasu powrotu do zdrowia. W tym czasie nadal musisz regulować zobowiązania (np. kredyt hipoteczny czy leasing) oraz mieć środki na utrzymanie.

Z myślą o wysoko wykwalifikowanych specjalistach jak Ty, powstało ubezpieczenie od utraty dochodu, które zabezpieczy Cię przed ryzykiem strat finansowych w okresie niezdolności do pracy.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie podstawowe dotyczy czasowej niezdolności do pracy w zawodzie lekarza (a nie jakiejkolwiek pracy!) i polega na wypłacie miesięcznego świadczenia chorobowego w okresie Twojej niezdolności do pracy.

Okres odszkodowawczy

Świadczenie może być wypłacane od 15. dnia (wypadek) lub 22. dnia (choroba) niezdolności do pracy w okresie do 60 miesięcy.

Wysokość świadczenia

Ty decydujesz, jakiej wysokości świadczenie chcesz otrzymywać w czasie niezdolności do pracy. Maksymalnie może to być nawet 65% Twojego dotychczasowego przychodu.

Trwała niezdolność

Dodatkowo możesz ubezpieczyć się na wypadek gdyby zdarzyło się, że już nigdy nie będzie możliwe wykonywania zawodu lekarza – świadczenie to jednorazowa wypłata w kwocie do 10-krotności Twoich rocznych przychodów.

Ile to kosztuje?

Składka zależy przede wszystkim od Twojego wieku i wysokości świadczeń, a także innych parametrów, jak długość okresu odszkodowawczego, okres oczekiwania, włączenie umów dodatkowych czy włączenie dodatkowych ryzyk (np. sporty ekstremalne).

Każda umowa jest dostosowana indywidualnie (nie ma gotowych pakietów), ale poniżej przedstawiamy przykładowe składki dla umowy z 24-miesięcznym okresem świadczeń.

MIESIĘCZNE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

SKŁADKA MIESIĘCZNA | SKŁADKA ROCZNA

WIEK

5 000 ZŁ

8 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

30 LAT

50 zł | 492 zł

80 zł | 787 zł

100 zł | 984 zł

150 zł |1 476 zł

35 LAT

63 zł | 617 zł

100 zł | 987 zł

125 zł | 1 234 zł

188 zł | 1 851 zł

40 LAT

77 zł | 755 zł

123 zł | 1 208 zł

153 zł | 1 510 zł

230 zł | 2 265 zł

45 LAT

98 zł | 959 zł

156 zł | 1 535 zł

195 zł | 1 918 zł

292 zł | 2 877 zł

50 LAT

125 zł | 1 234 zł

200 zł | 1 974 zł

250 zł | 2 467 zł

375 zł | 3 701 zł

55 LAT

196 zł | 1 927 zł

312 zł | 3 083 zł

391 zł | 3 853 zł

586 zł | 5 780 zł

60 LAT

290 zł | 2 860 zł

464 zł | 4 576 zł

580 zł | 5 720 zł

869 zł | 8 579 zł

Ile to kosztuje?

Składka zależy przede wszystkim od Twojego wieku i wysokości świadczeń, a także innych parametrów, jak długość okresu odszkodowawczego, okres oczekiwania, włączenie umów dodatkowych czy włączenie dodatkowych ryzyk (np. sporty ekstremalne).

Każda umowa jest dostosowana indywidualnie (nie ma gotowych pakietów), ale poniżej przedstawiamy przykładowe składki dla umowy z 24-miesięcznym okresem świadczeń.

MIESIĘCZNE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

SKŁADKA MIESIĘCZNA | SKŁADKA ROCZNA

30 LAT

5 000 zł  50 zł | 492 zł

8 000 zł 80 zł | 787 zł

10 000 zł  100 zł | 984 zł

15 000 zł 150 zł |1 476 zł

35 LAT

5 000 zł  63 zł | 617 zł

8 000 zł  100 zł | 987 zł

10 000 zł  125 zł | 1 234 zł

15 000 zł  188 zł | 1 851 zł

40 LAT

5 000 zł  77 zł | 755 zł

8 000 zł  123 zł | 1 208 zł

10 000 zł  153 zł | 1 510 zł

15 000 zł  230 zł | 2 265 zł

45 LAT

5 000 zł  98 zł | 959 zł

8 000 zł  156 zł | 1 535 zł

10 000 zł  195 zł | 1 918 zł

15 000 zł  292 zł | 2 877 zł

50 LAT

5 000 zł  125 zł | 1 234 zł

8 000 zł  200 zł | 1 974 zł

10 000 zł  250 zł | 2 467 zł

15 000 zł  375 zł | 3 701 zł

55 LAT

5 000 zł  196 zł | 1 927 zł

8 000 zł  312 zł | 3 083 zł

10 000 zł  391 zł | 3 853 zł

15 000 zł  586 zł | 5 780 zł

60 LAT

5 000 zł  290 zł | 2 860 zł

8 000 zł  464 zł | 4 576 zł

10 000 zł  580 zł | 5 720 zł

15 000 zł  869 zł | 8 579 zł

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej o ubezpieczycielu oraz o dystrybutorze.

Lloyd’s jest wiodącym specjalistycznym rynkiem ubezpieczeniowym na świecie. Działa w ponad 200 krajach i często jest pionierem w ubezpieczaniu nietypowych lub złożonych rodzajów ryzyka. Początki Lloyd’s sięgają 1688 roku. W kawiarni Edwarda Lloyda przy Tower Street w Londynie spotykali się właściciele statków oraz posiadający kapitał przedsiębiorcy gotowi ubezpieczać dalekomorskie wyprawy. Obecnie w charakterystycznym wieżowcu przy Lime Street w centrum finansowym Londynu spotykają się brokerzy poszukujący ochrony ubezpieczeniowej dla swoich Klientów oraz underwriterzy, reprezentujący ubezpieczycieli, którzy gotowi są tę ochronę dla różnych, często bardzo skomplikowanych ryzyk, zapewnić.

Podmioty składające się na rynek Lloyd’s jak syndykaty, agencje zarządzające, brokerzy czynią go jedną z największych instytucji ubezpieczeniowych świata oraz piątego co do wielkości reasekuratora. W każdy dzień roboczy na rynku Lloyd’s działa blisko 4000 specjalistów, wpływa niemal 100 mln funtów składek, a Lloyd’s wypłaca średnio blisko 50 milionów funtów odszkodowań. System zabezpieczeń zapewnia olbrzymią wypłacalność rynku a wśród agencji ratingowych od lat cieszy się bardzo mocną oceną (A+ w Standard & Poor’s, AA- w Fitch, A w A.M. Best).

Jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się pośrednictwem ubezpieczeniowym i finansowym. Firmę tworzą specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży doradztwa finansowego. Jesteśmy wpisanym w rejestr prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dystrybutorem ubezpieczeń. Jesteśmy upoważnieni przez Lloyd’s do pośredniczenia przy zawieraniu umów. Firma została założona w roku 2006 i od początku działała w branży doradztwa finansowego. W 2018 roku stworzyliśmy markę Segureo – firmę, której misją jest zapewnienie w kompleksowy sposób szeroko pojmowanego bezpieczeństwa finansowego dla naszych Klientów. Więcej informacji na temat naszej działalności i o nas samych znajdziesz na stronach tego serwisu.

Jak zawrzeć umowę?

Umowę z Lloyd’s można zawrzeć wyłącznie przez uprawnionego dystrybutora. Takim właśnie upoważnionym dystrybutorem jest Segureo . Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) nakłada na nas obowiązki informacyjne, dlatego skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się znami (dane w stopce), abyśmy mogli:

Przekazać Ci wymagane informacje, m. in.:

– Ogólne Warunki Ubezpieczenia

– Kartę produktu

– Informację o dystrybutorze

– Informację administratora danych (Lloyd’s Insurance Company S.A.)

Najlepiej dopasować produkt do Twoich potrzeb

Ustawa wymaga od nas przeprowadzenia ankiety potrzeb, abyśmy mogli mieć pewność, że to produkt dla Ciebie, a jego parametry są najlepiej dostosowane.

Doprowadzić do zawacia umowy z Lloyd’s

Możliwe jest całkowicie zdalne zawarcie umowy, szczegóły możemy omówić przez telefon, bądź w korespondencji mailowej. Możemy się również spotkać. Formę finalizacji wybierasz Ty.

Zapraszamy do kontaktu!

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.

+48 516 168 140

wojciech.kozlowski@segureo.pl

W dobie epidemii koronawirusa zapraszamy na spotkanie on-line za pomocą

Zoom

Skype

Google meet

Whatsapp