Segureo Ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia zawodowe
OC
Specjalisty IT
Ochrona na wypadek roszczeń wynikających z Twojej działalności zawodowej.
Programista na B2B

Programista na B2B

a odpowiedzialność zawodowa

IT jest dziś niezbędne w niemal każdej branży, dlatego Twoja praca nie tylko rozwija biznesy, ale często jest podstawą ich istnienia. Jednakże, częsta praca z deadlinem "na wczoraj" sprzyja błędom, a ich skutki mogą wiązać się z roszczeniami na niebagatelne sumy. Ubezpieczenie OC dla specjalisty IT chroni przed roszczeniami za szkody powstałe w wyniku Twojej działalności zawodowej.

Odpowiedzialność finansową z tytułu roszczeń za szkody powstałe w wyniku Twojej działalności zaowodowej warto przenieść na ubezpieczyciela.

Jak działa OC prgramisty?
Ubezpieczenie OC specjalisty IT
DLA KOGO?
  1. dla przedsiębiorców świadczących usługi w obszarze IT na podstawie umów B2B oraz w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę (np. deweloperzy, testerzy, specjaliści UX/CX, menedżerowie projektu czy specjaliści ds. baz danych lub administratorzy sieci itp.)
  2. dla firm IT z przychodami do 6 mln zł świadczące usługi dla klientów na terytorium całego świata
Zakres ochrony
sekcja i

obejmuje roszczenia wynikające ze szkód powstałych podczas zawodowego świadczenia usług IT

sekcja ii

pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych w postępowaniach związanych z przepisami RODO oraz koszty incydentu informatycznego związanego z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania